Utbytte equinor 2020. E24 Logo

Equinor launches USD 3 billion action plan to strengthen financial resilience in 2020

Utbytte equinor 2020

Majoritetseigarskapet gjer det dessutan mogleg for staten å instruere Equinor til å utøve rolla som salsagent for all statleg eigd olje og gass avsettingsinstruksen. Staten får 225 millioner mer Staten med drøyt 2,24 milliarder aksjer og kan dermed innkassere drøye 5,3 milliarder kroner i utbytte for andre kvartal. I år forventar den norske stat, som eig 67 prosent av aksjane, eit på 20 milliardar kroner. Equinor-utbyttet vert saman med statens øvrige oljeinntekter overført i sin heilskap til Statens pensjonsfond utland, Oljefondet. Døme på slik regulering kan vere å stramme til politikken for tildeling av leiteareal, med klimavern av nordlege Barentshavet som første trinn. The company said it had maintained its production and the spokesman said there was no change to its output forecast. Men etter kvart som olje- og gassektoren skrumpar inn, produksjonen går ned og lønsemda fell, går det fint an å argumentere for at staten bør selje seg ned — eventuelt heilt ut.

Next

Trade of the Day for April 3, 2020: Equinor ASA (EQNR)

Utbytte equinor 2020

Det er særleg som har påført Equinor store tap. Då selskapet i 2018 bytta namn frå Statoil til Equinor, var bodskapen at det nye namnet stod betre til målet om å bli eit breitt energiselskap. Trester has been trading options since the first exchanges opened in 1973 with a winning streak that goes back to 1984 with money-doubling average annual profits since 1990. For ein langsiktig eigar som den norske stat er ikkje den kortsiktige aksjekursen veldig viktig, men det er klart at haldningane i marknaden vil kunne påverke selskapet sine val framover. Den på fossil energi har til no nesten ikkje gitt selskapet avkasting. Framover må alle handlingar i politikk og næringsliv — i stort og smått — støtte opp om nullutsleppsmålet. Equinor has over the past years realised significant improvements and is today a stronger and more robust company.

Next

Informasjon angående utbytte for tredje kvartal 2019

Utbytte equinor 2020

Alternativ 5: Styre gjennom sektorregulering og -krav Ei anna tilnærming er å tenke at ein held eigarskapet i Equinor som i dag, men at ein brukar sektorreguleringsmyndigheita meir bevisst til å ta ned Equinors eksponering mot olje og gass. Denne beslutningen ble tatt tirsdag på grunn av usikkerheten rundt koronaviruset, skriver. Artikkelen er hentet fra notatet «Equinors klimaproblemer — hvor tålmodige skal vi som eiere være? Hotellkjeden Scandic er blant selskapene som dropper et planlagt utbytte på 380 millioner svenske kroner. De som mottar fellesskapets støtte, må forplikte seg til ikke å betale ut utbytte i 2020-2021, skriver Arbeiderpartiet på Twitter. Alternativ 1: Status quo Dersom ein meiner at dagens Equinor-strategi er riktig, er det liten grunn til å gjere endringar. Mens det går fint an å argumentere for at den norske stat bør eige den største operatøren på sin eigen sokkel, er det ikkje like lett å finne argument for kvifor den norske stat skal leite etter og produsere olje og gass i land som Angola, Argentina og Brasil.

Next

E24 Logo

Utbytte equinor 2020

Denne erkjenninga vil prege politikken dei neste tiåra, ikkje minst i. Her frå Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Rett nok skal Equinor trappe opp satsinga på fornybar energi, men dette skal skje parallelt med at det også vert investert for vekst i det fossile. The jump helped carry the market a little higher yesterday. Det aukar faren for «stranded assets» — altså ressursar som mister verdi og derfor ikkje let seg utvinne.

Next

Informasjon angående utbytte for tredje kvartal 2019

Utbytte equinor 2020

Any buyback transactions will be disclosed to the Oslo Stock Exchange and U. It is an excellent target for a bearish put option. Earlier this month, Equinor announced temporary changes to its corporate executive committee to respond to the virus outbreak. Eit sal av 16,9 prosent av aksjane — slik at staten blei heldt fram som majoritetseigar med 50,1 prosent — ville med dagens aksjekurs gi 85 milliardar kroner. Sjølv om Equinor er blant dei mest framoverlente olje- og gasselskapa globalt, vert ikkje selskapet premiert på børsen for å ta litt større steg i grøn retning enn mange av sine fossile konkurrentar.

Next

Equinor Utbytte 2018 og historikk

Utbytte equinor 2020

Equinors oljeaktivitet vil då konsentrere seg om å ta ut norske ressursar. For eit selskap som Equinor er klimaendringane ein marsjordre om å endre seg vekk frå dagens hovudaktivitet: produksjon av olje og gass. Salsinntektene kan staten bruke der ein finn det mest hensiktsmessig. Det kan også her vere gode kompetanseargument som talar mot eit slikt grep. Men nå er det så vanskelig å se hvor det bærer hen, og da er det skummelt å dele ut utbytte som en pleier, sier advokat Hedvig Bugge Reiersen i Wikborg Rein til. Marknadsverdien til Equinor er i dag rundt 500 milliardar kroner.

Next